Tavoitteena turvallinen työpaikka

Terveys- ja turvallisuusohjelmamme perustuu riskien vähentämiseen ja visiomme toteuttamiseen. Arvostamme työntekijöitämme toimimalla turvallisesti aina, kaikkien kanssa ja kaikessa toiminnassamme.

TAPATURMATON TYÖPAIKKA JA 10 PROSENTIN VÄHENNYS ERITTÄIN VAARALLISISSA TILANTEISSA
0 0
VUOSITTAINEN VÄHENNYS TILASTOITAVIEN VAARATILANTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄSSÄ (TRIR) 
- 10% - 10%
POSITIIVISTEN TURVALLISUUSHAVAINTOJEN VUOTUINEN LISÄÄNTYMINEN iSMS-JÄRJESTELMÄSSÄMME
+ 10% + 10%

Johtaminen

Asetamme odotukset ja ohjaamme toimintaa turvallisuuskulttuurin luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Käyttäytyminen

Edistämme kulttuuria, jossa jokainen priorisoi turvallisuutta.

Riskienhallinta

Riskiarviointien suorittamisen tueksi luomme selkeät prosessit ja hyödynnämme tarvittavia työkaluja.

WSP on globaalisti tunnistanut yhdeksän henkilöstölleen erityisen merkittävää työturvallisuusriskiä ja määrittänyt niille tarvittavat toimenpiteet. Tunnettuja riskitekijöitä ovat esimerkiksi työskentely korkeilla paikoilla sekä raskaan tai liikkuvan kaluston läheisyydessä.


Jos haluat lisätietoja HSEQ-ohjelmastamme, tutustu maailmanlaajuiseen HSEQ-politiikkaan.