DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO

Nasi liderzy promują pozytywną kulturę bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie świadomości i współpracę ze wszystkimi naszymi pracownikami, kwestionując status quo, tak aby zmniejszyć ryzyko w podejmowanych działaniach."
Andy Shannon Globalny szef ds. BHP

Wizja Zero Harm

Nasza wizja "Zero Harm" to zobowiązanie wszystkich naszych oddziałów i pracowników do rozważenia i skutecznego zmniejszenia ryzyka związanego z naszą działalnością. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pozwala nam bezpiecznie wracać do domu pod koniec każdego dnia. Stosujemy się do Filarów Zero Harm i naszym celem jest zapewnienie, że w naszej codziennej działalności dążymy do:

Zero ofiar śmiertelnych

Zero trwałych obrażeń

Zero obrażeń dotykających społeczeństwo

Zero długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

PRZYWÓDZTWO

Inspirowanie pracowników do angażowania się w Zero Harm.

UŁATWIANIE

Zapewnienie wydajnych systemów i procesów.

PRZEMYŚLENIA

Podważanie statusu quo w naszej pracy.

ZAANGAŻOWANIE

Angażowanie ludzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego.

NAUKA

Dzielenie się i dostosowywanie skutecznych praktyk.

Tracking

Identyfikacja udoskonaleń i sukcesów.


grf-corporate-responsibility-hs-en