WSP Global Inc., jej oddziały i spółki zależne ("WSP", "Spółka", "my", "nas" lub "nasz", w zależności od przypadku), w tym Parsons Brinckerhoff, prowadzi witrynę internetową pod adresem www.wspgroup.com lub inne strony internetowe, w tym inne strony internetowe WSP ("witryna"), które są dostarczane pod warunkiem zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO WITRYNY, KORZYSTAJĄC Z NASZYCH BLOGÓW LUB POBIERAJĄC TREŚCI STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA WYDANYCH PONIŻEJ ("WARUNKI UŻYTKOWANIA"). JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY PONIŻSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE OTWIERAJ WITRYNY, NIE KORZYSTAJ Z NASZYCH BLOGÓW, ANI NIE POBIERAJ TREŚCI.