Wszystkie jednostki WSP w Kanadzie (zwane dalej „WSP”) zobowiązują się do zapewnienia przejrzystości dla podmiotów zewnętrznych w zakresie zgodności z kanadyjską ustawą o przeciwdziałaniu spamowaniu, obowiązującą od 1 lipca 2014 r., wraz z jej zasadami i postanowieniami (zwaną dalej „Ustawą CASL”). Ustawa CASL reguluje kwestie elektronicznych informacji handlowych, czyli informacji wysyłanych z Kanady lub odbieranych w Kanadzie, których celem jest zachęcanie do udziału w obrocie gospodarczym.

WSP przestrzega zasad określonych w CASL i egzekwowanych przez Kanadyjską Komisję Radia, Telewizji i Komunikacji, Biuro ds. Konkurencji oraz Kanadyjskiego Komisarza ds. Ochrony Prywatności.