Rozumiemy problemy, jakie napotykają klienci w odniesieniu do działań związanych z gospodarką odpadami. Organizacje ze wszystkich sektorów przemysłowych zwracają się do nas w celu uzyskania strategicznych porad i rozwiązań w zakresie bardziej efektywnego gospodarowania odpadami oraz z pytaniem, w jaki sposób wprowadzić zrównoważone praktyki w środowisku pracy.

Gospodarka odpadami i zarządzanie odpadami: usługi, Warszawa