Ze względu na zwiększoną świadomość ekologiczną, zainteresowanie społeczeństwa zrównoważonym rozwojem oraz surowe przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska, projekty często wymagają odpowiednich zezwoleń środowiskowych.