Transport i infrastruktura

Korzystając z ponad 130 lat doświadczenia, WSP oferuje holistyczne podejście do planowania, projektowania i zarządzania transportem i infrastrukturą.  Wprowadzamy najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania, aby zaspokoić potrzeby społeczności w zakresie mobilności, łączności i zrównoważonego rozwoju. Ten segment rynku zawsze był siłą napędową WSP. W 2016 r. ponad 16 500 pracowników pracowało w transporcie i infrastrukturze, co stanowi 46% naszej siły roboczej na całym świecie.