Środowisko

Na całym świecie firmy zmieniają sposoby działania w świetle zwiększonej świadomości ekologicznej, zainteresowania społeczeństwa zrównoważonym rozwojem oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Magazyny Amazon, Wrocław

Magazyny firmy Amazon zlokalizowane pod Wrocławiem