Swoją pozycję na rynku zawdzięczamy sile naszych ludzi. W każdym z naszych regionów lokalne kierownictwo dąży do realizacji naszej misji, tworzy wizję i dba o przestrzeganie naszych wspólnych wartości. 

 

prf-grzegorz-wieczorek_en-pl

Dyrektor operacyjny / członek zarządu

Grzegorz Wieczorek

Więcej informacji

Grzegorz pełni w polskim oddziale WSP rolę dyrektora operacyjnego, oprócz tego ma ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów instalacji sanitarnych. Przed dołączeniem do firmy pracował jako dyrektor biura, kierownik projektu, a także projektant i inżynier budowy. Jako dyrektor biura zarządzał wielobranżowym zespołem, który dostarczał szeroki zakres usług od projektowania do zarządzania projektem dla klientów z sektora przemysłowego i nieruchomości komercyjnych. 

prf-krzysztof-bielazik-en-pl

Szef działów konstrukcji i infrastruktury / członek zarządu

Krzysztof Bielazik

Więcej informacji

Krzysztof ma ponad 18 letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych. Specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji z żelbetu, stali, betonu prefabrykowanego, kamienia oraz drewna. Ma doświadczenie międzynarodowe związane z pracą przy projektach w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Holandii oraz Szwecji. Prowadzi zespół inżynierów konstrukcji, mostów i hydrotechniki, a jako lider projektu jest odpowiedzialny za komunikację z klientem i podwykonawcami, prace projektowe i koordynację wielobranżową. Przed dołączeniem do WSP Krzysztof pracował nad wieloma projektami budowlanymi takimi jak polskie Warsaw Spire czy irlandzkie Connolly Quarter Development i wielousługowy budynek przy Finglas Road zlokalizowane w Dublinie.

Sylwester Hofman

Szef działów instalacji elektrycznych i sanitarnych

Sylwester Hofman

Więcej informacji

Sylwester ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych, a do zespołu WSP dołączył w 2007 roku. Posiada projektanckie oraz wykonawcze uprawnienia budowlane, a także jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zajmuje się głównie projektami instalacji dla budynków biurowych, handlowych i przemysłowych. Sylwester zdobył bogate doświadczenie zawodowe, pracując dla firm wykonawczych, konsultingowych i projektowych. Był kierownikiem projektów takich jak budynek Neptun w Gdańsku czy Enterprise Park w Krakowie.

prf-ewa-kowalska-ocneanu-en-pl

Szefowa działu zrównoważonego rozwoju

Ewa Kowalska-Ocneanu

Więcej informacji

Ewa jest szefową działu zrównoważonego rozwoju polskiego oddziału WSP. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, głównie w sektorze budownictwa, sieci handlowych i nieruchomości. Pracowała dla wielu firm międzynarodowych, doradzając im w zakresie zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej i CSR. Ewa jest asesorem BREEAM International oraz audytorem BREEAM In-Use. Pomaga klientom w zdobywaniu zielonych certyfikatów w Polsce oraz regionie Europy Środkowej. Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i jest bezpośrednio zaangażowana w ponad 30 projektów obejmujących obiekty biurowe, przemysłowe i handlowe.

Roman Rogowski_530x530

Szef działu środowiska

Roman Rogowski

Więcej informacji
Roman jest związany z ochroną środowiska oraz geologią od 1998 roku. Jego doświadczenie obejmuje liczne audyty due dilligence przeprowadzone w Polsce, w tym badania gruntów i wód gruntowych, prace geotechniczne czy oceny oddziaływania na środowisko. Roman monitoruje, ocenia i wprowadza globalne trendy z dziedziny ochrony środowiska, rozwiązania z dziedziny rekultywacji, wymogi prawne oraz standardy dotyczące gruntów i wód gruntowych. Jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu geologii na Uniwersytecie Warszawskim, a w WSP Polska pracuje od 2004 roku.
Andrzej Matyja_530x530

Dyrektor projektów

Andrzej Matyja

Więcej informacji
Andrzej ma bogate doświadczenie jako dyrektor projektu i kierownik projektu. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów przemysłowych w różnych dziedzinach. W swojej karierze zawodowej, w ramach kierowania projektami, napotkał wiele technicznych i organizacyjnych problemów, które sprawnie rozwiązał.

fullwidth-global-leadership-team