I Sverige är vi 4000 medarbetare som arbetar från ett trettiotal kontor runt om i landet. Verksamheten leds genom fyra sektorer och tre affärsområden samt ett antal supportfunktioner. Huvudkontoret finns i Stockholm. 

Anna-Lena Öberg Högsta, WSP.

Vd

Anna-Lena Öberg Högsta

Läs mer

Anna-Lena Öberg Högsta är vd för Sverige sedan augusti 2022. Anna-Lena är även vd för WSP Norden sedan oktober 2021. Under flertalet år var hon vd för Golder Europa, ett bolag som WSP förvärvade i april 2021. Anna-Lena är teknisk doktor och docent i geoteknik, och har 28 års erfarenhet av miljö- och anläggningsbranschen samt över 20 års erfarenhet av ledande internationella roller.

Christian Castillo Mellberg, WSP.

Ekonomidirektör

Christian Castillo Mellberg

Läs mer

Christian Castillo Mellberg är ekonomidirektör på WSP och rekryterades 2022 från rollen som CFO på Volvo Car Mobility Sweden, en del av Volvo Cars-koncernen. Christian har bred erfarenhet inom ekonomi från exempelvis EF Education First där han haft flera ledande roller bland annat i USA och Mellanöstern.

Charlotta Järnstedt, WSP.

Chefsjurist

Charlotta Järnstedt

Läs mer

Charlotta Järnstedt är chefsjurist på WSP och rekryterades 2016. Charlotta har stor erfarenhet av förvärv och sammanslagningar. Charlotta examinerades från Lund 2008 och innan WSP arbetade hon på advokatfirman Vinge och hon har även arbetat med H&M och Apoteket Omstrukturering AB.

Kristian Jennersjö, WSP.

IT-direktör

Kristian Jennersjö

Läs mer

Kristian Jennersjö är IT-direktör på WSP sedan 2021. Han rekryterades till WSP 2018 och arbetade då inom Finance och har sedan 2020 fortsatt inom IT. Han har lång erfarenhet inom konsultbranschen och har drivit förändringsarbete i flera bolag. I grunden är han civilingenjör inom elektroteknik med inriktning datorteknik från Chalmers.

prf-helena-strandlund-s

Marknads- och kommunikationschef

Helena Strandlund Selander

Läs mer

 Helena Strandlund Selander är marknads- och kommunikationschef på WSP. Hon har en pol. mag. inom offentlig administration kompletterad med utbildningar inom ekonomi och marknadsföring. Helena har haft flera kommunikations- och ledarroller inom Volvokoncernen. Hon kommer närmast från en roll som kommunikationschef på Sandvik Machining Solutions. 

Arnold Stifors, WSP.

Chief Strategy Officer och tf affärsområdeschef Advisory

Arnold Stifors

Läs mer

Arnold Stifors är Chief Strategy Officer på WSP sedan 2022. Arnold rekryterades till WSP 2015, till rollen som försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör. Under sin karriär har Arnold innehaft ansvar för strategisk försäljning samt kund- och tjänsteutveckling såväl som linjeansvar i en global miljö. Han har tidigare verkat i ledande roller som Vice President inom Capgemini och Partner på Accenture. Senast kom han från den danska koncernen EG A/S där han var divisionsdirektör.

Henrik Allansson, WSP.

HR-direktör

Henrik Allansson

Läs mer

Henrik Allansson är HR-direktör WSP och rekryterades 2022. Henrik har nästan 20 års erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö inom telekommunikationsbranschen och managementkonsultbranschen. Han har en omfattande ledningserfarenhet och djup kompetens inom HR-strategi, ledarskapsutveckling, organisationsdesign, rekrytering och resurshantering.

Anna Lundman, WSP.

Sektorchef Transport & Infrastructure

Anna Lundman

Läs mer

Anna Lundman är sektorchef för Transport & Infrastructure. Anna tog examen 1993 vid KTH som civilingenjör väg och vatten. Hon rekryterades till WSP 2018 och kom då närmast från en tjänst som underhållsdirektör på Trafikverket. Anna har en bred erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledande roller på beställarsidan, bland annat som projektchef men även som konsult och entreprenör. 

Gunnar Linder, WSP.

Sektorchef Property & Buildings

Gunnar Linder

Läs mer

Gunnar Linder är Sektorchef för Property & Buildings och har varit inom bolaget sedan 1988. Han började sin resa på WSP som biträdande elingenjör och har därefter vuxit in i ledande befattningar, bland annat som regionchef för WSP Systems. Gunnar är också Sveriges representant i WSPs globala satsning inom hälso- och sjukvård.

Kristina Englund, WSP.

Sektorchef Earth & Environment

Kristina Englund

Läs mer

Kristina Englund är sektorchef för Earth & Environment. Kristina rekryterades till WSP 2014, då som sektionschef för Miljömanagement, och tillträdde som chef för WSP Environmental 2017. Kristina har lång erfarenhet från konsultbranschen och har haft ledande roller, bland annat hos ÅF, Hifab och Ramboll.

Anna Nordling, WSP.

Sektorchef Energy, Resources & Industry

Anna Nordling

Läs mer

Anna Nordling är sektorchef för Energy, Resources & Industry och har jobbat på WSP sedan 2016. Anna är civilingenjör inom maskinteknik från KTH med lång erfarenhet från energiområdet med välrenommerad teknisk specialistkunskap inom bland annat energisystem, energimarknader och SMR, små modulära reaktorer. Hon har under de senaste åren utvecklat WSPs energiaffär i olika roller, senast som sektionschef för energi inom sektor Energy, Resources & Industry.

maria-grimmer

Affärsområdeschef Project Management

Maria Grimmer

Läs mer

Maria Grimmer är affärsområdeschef för Project Management. Maria är utbildad landskapsarkitekt och hade 1999 sitt första arbete på J&W i Falun, nuvarande WSP. Därefter har hon haft olika befattningar, bland annat som regionchef på Sweco Architects och Ramböll Samhällsbyggnad. 2020 återvände Maria till WSP som regionchef för Stockholm inom WSP Management. 


fullwidth-global-leadership-team