Agera med integritet

Vårt rykte hänger på vår förmåga att uppträda med integritet, öppenhet och ärlighet i våra dagliga kontakter med kollegor, uppdragsgivare och andra affärspartners.

Our working relationships are based on trust, and putting the highest ethical standards at the centre of all we do is essential to uphold this trust.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer

Vårt förhållningssätt

WSPs program för regelefterlevnad och etik, som inkluderar vår antikorruptionspolicy och våra integritetsriktlinjer, är en viktig komponent för att vi ska lyckas som ett professionellt tjänsteföretag i världsklass.

WSPs Compliance and Ethics Office utvecklar och implementerar vårt regelefterlevnads- och etikprogram. WSPs styrelse och dess kommitté för styrning, etik och ersättning övervakar och erhåller kvartalsrapporter över programaktiviteterna.

Våra policyer

WSP har en uppförandekod och underliggande riktlinjer som gäller för alla operativa enheter samt bolagets ledning, medarbetare och leverantörer.

Uppförandekoden finns på flera olika språk för att underlätta användningen i de regioner där företaget huvudsakligen är verksamt. Om det finns avvikelser mellan den engelska versionen av koden och den översatta versionen är det den innebörd som anges i den engelska versionen som har företräde.

Filnamn
Document Uppförandekod
Document Policy Mot Korruption
Document Policy För Gåvor, Underhållning Och Annan Representation
Document Policy Vid Arbete Med Tredje Part

Affärspartners

På WSP är relationer med affärspartners en viktig del av den dagliga verksamheten. WSP förväntar sig att alla affärspartners bedriver sin verksamhet lagenligt och i enlighet med de värderingar och principer som anges i uppförandekoden.

WSPs uppförandekod för leverantörer sammanfattar de värderingar som WSP förväntar sig av tredje part och tillhandahåller en uppsättning principer för etiskt beteende när tredje part interagerar med WSP eller för bolagets räkning.

WSPs uppförandekod för leverantörer

Visselblåsartjänst

WSP tillhandahåller möjligheter att rapportera problem som rör olämpligt uppförande. Det är WSPs policy att den rapporterande parten inte ska utsättas för repressalier när farhågor rapporteras i god tro, och att en ordentlig utredning görs.

Visselblåsartjänstens webbaserade service för rapportering av olämpligt uppförande ger både anställda och allmänheten möjlighet att konfidentiellt ta upp problem med en oberoende tredje part (EthicsPoint tillhandahållen av NAVEX Global).

Oegentligheter som berör medarbetare utöver WSPs ledningsgrupp anmäls till HR- och kommunikationsdirektör.

 

Kontakt EthicsPoint

Via internet wsp.ethicspoint.com
Per telefon