Kravet på inomhusklimat i fastigheter ökar ständigt. Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att vi människor ska må bra, men har även i ett företagsmässigt perspektiv en tydlig koppling till ekonomi, prestation och närvaro. Med WSPs expertis och våra installationssystem inom VVS (värme, ventilation och sanitet) samt kyla säkerställer vi att både luftkvalitet och det termiska klimatet är bra.