Vi står inför ett skifte inom transportmarknaden. Med höga krav på hållbarhet, minskade utsläpp utan att begränsa människans möjlighet att resa och transportera varor håller dagens transportmarknad på att innoveras. Elbussar, nattåg och upprustning av järnvägen är exempel på ämnen som berör såväl den enskilde resenären, som beslutsfattaren och marknadsaktören.