Hållbarhet och klimatpåverkan

Hållbarhet är ett av WSP:s kärnvärden och genomsyrar allt vi gör. Vi hjälper våra kunder att återställa och skydda natur och miljö, tänka nytt inom bebyggelse och infrastruktur, minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och höja människors livskvalitet. Vi arbetar aktivt med att förbereda inför framtidens hållbarhetsutmaningar och ifrågasätta status quo.


Foto förnybar energi i form av solpaneler och vindkraftverk

Klimatomställning – strategi och beräkning

WSP har bred kompetens inom beräkningar av miljö- och klimatpåverkan för olika typer av aktörer, och enligt ett flertal metodologier till exempel greenhouse gas protocol, livscykelanalyser och miljövarudeklarationer. Vi tar också fram färdplaner och strategier för minskat klimatpåverkan.

Personer som tillsammans jobbar med hållbarhetsstyrning

Strategisk hållbarhetsstyrning i verksamheter och organisationer

Vi har en bred erfarenhet av hållbarhetsstyrning och verksamhetsutveckling och kan hjälpa till med att bygga upp arbetet från grunden, ta fram en hållbarhetsstrategi eller utveckla och effektivisera existerande processer inom flera områden på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Foto på anläggningsprojekt

Hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt

WSP har lång erfarenhet av att synliggöra och skapa ett systematiskt arbetssätt och engagemang för ökad hållbarhet genom ett anläggningsprojekts olika faser i form av till exempel agera hållbarhetssamordnare, genomföra hållbarhetsutredningar och ta fram hållbara upphandlingskrav.
Logotyp gresb infrastructure

Hållbarhet för fonder och tillgångar (assets) enligt GRESB

GRESB är en branschdriven organisation som utvecklar och tillhandahåller ett system för att utvärdera ESG (Environmental, Social and Governance) hållbarhetsprestanda för tillgångar (assets) runt om i världen.