Idag finns det cirka 40 före detta skogsplantskolor i Sverige med potentiellt höga DDT-halter. Det skulle vara både kostsamt och ohållbart att schakta ut stora mängder av jordbruksmarken om riskerna för negativa effekter på miljön och människors hälsa är försumbara. 
 

Plats

  • Kårehogen, Orust kommun

Uppdragsgivare

  • Sveriges geologiska undersökning, SGU

Projektstatus

  • Klart
Odling av barrträd.

triad