Bostäder

Ett antal utvecklingstrender håller på att förändra bostadssektorn. En kombination av demografiska och sociala tendenser gör att hushållen krymper i storlek. I många av världens storstäder är det brist på tillgänglig mark samtidigt som trycket från urbaniseringen och den ökande befolkningen ökar behovet av fastigheter i tätorterna.