Skansen etapp II

Ett äldre industriområde nära stationen i Simrishamn ska omvandlas till en attraktiv, centrumnära stadsdel med såväl boende, förskola, äldreboende och verksamheter. WSP har tagit fram fördjupad gestaltning och systemhandling för området åt Simrishamns kommun. 

Uppdragsgivare

  • Simrishamns kommun

Projektstatus

  • Klart
Öppna gröna ytor där både barn och vuxna kan ströva omkring.

I den södra delen av området sker en övergång från parkmark till gammal betesmark med höga naturvärden. Här erbjuds fina vyer över Östersjön och soluppgången. Mot Branteviksvägen byggs en naturstensmur som skärmar av den störande trafiken utan att skymma utsikten. Här finns hällristningar på de låga klipporna som sticker upp ur gräset. Intill ligger naturområdet Skansen där kor går på naturbete.