bg2
thn-forenkla-vardag-forvaltning

STOCKHOLM, SVERIGE 

Så förenklas vardagen inom förvaltning, underhåll och planering med hjälp av digitala tvillingar 

En digital tvilling av en byggnad underlättar vardagen inom förvaltning, underhåll och planering.

Markrörelser påvisas genom färgade områden i karta.

STOCKHOLM, SVERIGE

Information om sättningar i marken blir tillgänglig via ny karttjänst 

Var och hur mycket marken sätter sig är viktig information för aktörer inom fastighet, VA, el och annan infrastruktur.

ESBO, FINLAND

Virtuell tillgänglighetstestning av självkörande bussar

I Esbo, Finland, överväger kommunen möjligheten att använda självkörande bussar i kollektivtrafiken.

Fotogrammetri.

BALTIMORE, MARYLAND

Säker tunnelinspektion genom fotogrammetri

WSP har sedan 2008 arbetat med Mobile Mapping, en teknik för att effektivt och säkert genomföra dokumentation och inspektion av både tunnlar och schakt.

""

SVERIGE

Effektivt hantera stora mängder mätdata

Att hantera mätdata effektivt i geo-, berg- och miljötekniska projekt kan vara en utmaning. Tillförlitlig, uppdaterad och tillgänglig on-demand är idag tre krav för att mätdata ska kunna användas i analyser och modeller.

En hydrogeologisk modell framtagen i programvaran FracMan®.

RÖNNSKÄR, SVERIGE

Fotogrammetri som stöd vid bergbyggnation

I Rönnskär utanför Skellefteå, har WSP hjälpt till med att säkerställa en säker deponering av restavfall från smältverket. Ett förvar utformat djupt under berggrunden som är tänkt att hålla i minst 3 000 år.

Förbättra verksamhetens operativa förmåga

Förbättra produktiviteten och resurshanteringen. Reducera kostnader. Upptäck operativa möjligheter. Hantera risker och varumärke. Underlätta samarbete. Minska avståndet mellan utveckling och marknad. 

Vi kombinerar våra traditionella ingenjörstjänster med digitala lösningar för att uppnå enastående resultat. 

thn-oresundsbron

SVERIGE

Öresundsbron utvecklar digital tvilling i samarbete med WSP

Öresundsbrokonsortiet eftersträvar en tillgänglig, olycksfri och hållbar anläggning som ska leva vidare för kommande generationer. 

""

HELSINGBORG, SVERIGE

Avancerade informationsverktyg förbättrar Helsingborgs stadsliv 

Helsingborgs stad siktar på att vara ett skyltfönster mot omvärlden och visa hur avancerd informationsteknologi kan förbättra energieffektivitet, säkerhet och hållbarhet. 

Kvinnor diskuterar och analyserar diagram

SVERIGE

Handlingsplaner för digitalisering 

WSP tar fram konkreta handlingsplaner för digitalisering som hjälper organisationer, myndigheter och kommuner att ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Webbapplikation som visar solenergipotential på tak i bostadsområde.

SVERIGE

Solkartor - kartläggning av solenergipotential på takytor

WSP ligger i framkant när det gäller att göra solenergiberäkningar med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och har i dagsläget tagit fram digitala solkartor för totalt 31 kommuner i Sverige. 

Påskynda samhällsomställningen

Hantera miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Underlätta rapportering och uppfyll myndighetskrav. Leverera aktieägarvärde. Uppnå klimatneutralitet. 

Vi förstår era utmaningar och ert miljöansvar och vet hur man får ut det mesta av mjukvaror för att uppnå era mål. Vi vet hur data tolkas och kan prioritera rätt åtgärder, för att ni ska lyckas leverera hållbara resultat. 

Östlig förbindelse utmärkt på karta

SVERIGE 

Östlig förbindelse och möjliga effekter på social hållbarhet 

På uppdrag av Trafikverket undersökte WSP möjligheten i att realisera ett av Stockholms största trafikinfrastrukturprojekt i modern tid – Östlig förbindelse.

""

LONDON, ENGLAND

Återanvändning av befintlig betongkonstruktion reducerar koldioxidutsläpp vid byggnation 

Med innovativ ingenjörskonst och återanvändning av befintlig betongkonstruktion, hjälpte WSP ägarna till ett nytt höghus i London att nå sina hållbarhetsmål.  


JUNI 2021

Batterilagring och decentraliserad förnybar elproduktion – en del av framtidens energiekvation 

Den allt större andelen förnybar energi och den effektbrist vi ser i vissa regioner ställer nya krav på energisystemet, där lagring blir en allt viktigare pusselbit.

Läs mer

APRIL 2021

Nya resvanor i pandemins spår 

Kollektivtrafiken har under pandemin mist en stor del av sina resenärer. Många har istället valt andra färdmedel eller jobbat hemifrån. Det är något som kollektivtrafiken behöver förhålla sig till för att fortsätta vara attraktivt efter pandemin tror WSPs trafikanalytiker Nikos Papakatsikas.

Läs mer

AUGUSTI 2021

Den gröna omställningen - dags att gå från planering till handling 

Sverige befinner sig i en historisk förändring, en ny industriell revolution, där nya utmaningar blandas med nya möjligheter. Förändringen är driven av miljömål, digitalisering, elektrifiering och en grön nyindustralisering.

Läs mer

Kvinna sitter i fönster med telefon och en upplyst stadsmiljö i bakgrunden.