Vi engagerar oss i hållbar utveckling

Vi vill bidra till en hållbar utveckling både globalt och lokalt på de platser där vi verkar. Därför engagerar vi oss i initiativ som bidrar till ett hållbart samhälle. Så tar vi ansvar för framtiden. 

Knowing our work will impact the places we live and our families for generations, we have an enormous opportunity to make a difference. That is what we stand for.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Vi är ledsna, men det här innehållet är inte tillgängligt.

För att förbättra din upplevelse, se till att alla cookies är aktiverade.

Solvatten kämpar för allas rätt till rent vatten

Klimat 

Idag saknar över 1 miljard människor tillgång till rent vatten. Solvatten är en innovation som renar vatten med hjälp av solenergi. En stor fördel är att vattnet, samtidigt som det renas, även värms upp. Användarna behöver därmed inte lägga pengar på dyra och förorenande bränslen för värmning av vatten.

Solvatten reducerar också användningen av ved som energikälla vilket sparar träd och minskar koldioxidutsläpp och risken för avskogning. WSP har bidragit ekonomiskt till Solvattens arbete i flera år.

Solvatten

Ingenjörer utan gränser Sverige

Klimat 

WSP är bronspartner till och har samarbetat i många år med Ingenjörer utan gränser (IUG) som är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld.

Vårt partnerskap innebär att vi årligen ger ett ekonomiskt bidrag till organisationen samt arrangerar gemensamma informationsträffar och ges möjlighet att ta del nyhetsbrev, seminarium och andra arrangemang som Ingenjörer utan gränser arrangerar för sina medlemmar.

Ingenjörer utan gränser

Friends verkar för en värld fri från mobbning

Hälsa och välbefinnande 

Under 2020 började Friends och WSP sitt samarbete. Friends är en religiöst och politiskt obunden och icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Genom utbildning och rådgivning i skolor, förskolor och idrottsföreningar vill Friends påverka barns och vuxnas kunskap, självkänsla och attityder så att varje individ har mod att ta ansvar och skapa förändring och att växa till morgondagens vuxna i ett samhälle som inte accepterar kränkande behandling.

WSP bidrar med årligt stöd för att Friends ska kunna uppnå visionen om en värld där inget barn utsätts för mobbning. 

Friends

Introduce a girl to engineering day

Jämlikhet

IGEday (Introduce a Girl to Engineering Day), är ett årligt event som arrangeras av Womengineer för att informera och inspirera unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13–19 år till att få upp intresset för teknik och vilja bli ingenjörer. Detta gör man genom att låta eleverna testa på livet som ingenjör under en dag.

WSP har deltagit i IGEday i fyra år och medverkat till att de unga deltagarna fått ökad förståelse för teknik, bättre självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen och en insikt om livet som ingenjör.

IGEday

Hjälp i matematik för barn och unga

Utbildning 

Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder läxhjälp till barn och ungdomar. Organisationen verkar för att öka kunskapen och intresset för matematik och driver räknestugor på skolor, bibliotek och andra lokaler runt om i landet.

Sedan hösten 2017 har WSP engagerat sig i Mattecentrum. Förutom ekonomiskt bidrag till organisationen har vi arrangerat fysiska läxhjälpsträffar för gymnasieelever på kontoret i Göteborg. Idag kan medarbetare på WSP engagera sig via mattecentrums egna räknestugor eller online via Pluggakuten som alltid är i behov av nya volontärer.

Mattecentrum