Snabba och korrekta beslut baseras oftast på att beslutsunderlagen är lätta att förstå och enkla att omvandla till sin egen inre bild och förståelse. Det osynliga blir synligt och det komplexa blir enkelt!