Hälso- och sjukvård

En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvården. WSP har den kompetens som krävs för att ta ett samlat grepp om sjukhusets utveckling.