Akutsjukhuset i Västerås byggdes i slutet av 60-talet. För att kunna möta framtidens vårdbehov så bygger Region Västmanland ett nytt akutsjukhus. WSP har tillsammans med Link arkitekter och Carlstedt arkitekter fått förtroendet av Region Västmanland att planera och utforma den nya anläggningen.

Plats

  • Västerås

Projektstatus

  • Pågående
WSP har planerar för att skapa en grönskande sjukhusmiljö med mänsklig skala och god orienterbarhet.