WSP erbjuder bred och kvalificerad rådgivning inom logistik. Våra logistikkonsulter agerar som experter, rådgivare, analytiker, utredare, processledare och projektledare inom logistikområdet. Vi arbetar alltid nära våra kunder, ofta i tidiga skeden, från förstudier till genomförande och implementation. Vårt oberoende innebär att vi alltid ser till kundernas bästa och beaktar deras problem, krav och önskemål och vi strävar alltid mot de bästa och mest hållbara logistiklösningarna.