Experter från WSP bidrar till att järnvägssystem över hela världen anpassas till en växande befolkning, ökad urbanisering, klimatförändringar och tekniska framsteg.