Geofysik handlar om att undersöka och förstå jordens struktur, egenskaper och processer med utgångspunkt i mätningar av jordens fysikaliska egenskaper. Genom att i ett tidigt skede skaffa sig en grundlig bild av markens egenskaper kan miljöpåverkan och onödiga kostnader hållas nere.