Kiruna genomgår en stor stadsomvandling för att skapa möjligheter för LKABs fortsatta gruvdrift. Stora delar av Kiruna centrum måste flyttas eller byggas upp på nytt.Plats

  • Kiruna

Arkitekt

  • Henning Larsen Architects
centrumkvarter i närheten
10 10
beräknas stadshuset vara klart
2018 2018
 totala byggarealen i kvm
12 400 12 400