Samhället befinner sig i ständig utveckling. I dagens globala ekonomier är förutsättningarna mer föränderliga och sambanden mer komplexa än någonsin. Kunskap, teknologi, innovationer och entreprenörskap är viktiga funktioner som samhället på olika sätt behöver främja med olika typer av system eller infrastruktur. Gemensamt finns krav på att alla samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar och förstärker varandra.