Innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling och nya städer

WSP har, på uppdrag av en statlig utredning för samordning av större samlade exploateringar med hållbart byggande, levererat ett antal innovationsförslag.Projektstatus

  • Klart