Städer

Städer innebär möjligheter. Tankar byts, kunskap delas och sociala relationer stärks. Städer är kanske den bästa växtplatsen för utveckling.