Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden som växer fram runt Hjorthagen i Stockholm har som mål att bli en miljöstadsdel i världsklass. Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholm Stad
bostäder
12 000 12 000
hektar är områdets hela yta
236 236
arbetsplatser
35 000 35 000