Ytor inom Solna stad avrinner till någon av vattenförekomsterna Brunnsviken, Edsviken, Ulvsundasjön, Igelbäcken (preliminär vattenförekomst) och Lilla Värtan, som alla ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021 eller 2027. 

Plats

  • Solna

Uppdragsgivare

  • Solna Stad

Projektstatus

  • Pågående
Vattendrag Solna stad

Frösunda befintlig damm.