Begreppet digitalisering är högaktuellt i samhället och inte minst inom vår bransch. För oss är det en självklarhet att ständigt effektivisera våra egna arbetsprocesser med digitala hjälpmedel. Vårt huvudfokus för implementering av digitala arbetssätt ligger på våra kunders projekt, där vi ser stora fördelar med digital informationshantering.