Måten vi bruker virtuelle designverktøy på endrer dramatisk hvordan vi hjelper våre kunder med å designe byer, bygninger og systemer. Bruk av BIM i prosjekter fører til bedre kommunikasjon, større effektivitet som igjen gir redusert risiko.