ESG - bærekraftig omstilling

Det snakkes mye om grønn omstilling, transformasjon og ESG. Men hva er det egentlig? Disse begrepene brukes når vi snakker om overgangen til en bærekraftig økonomi. Det vil si vekst som ikke er basert på overforbruk og overutnyttelse av naturressurser, men som baserer seg på klimasmarte løsninger som blant annet tar hensyn til biologisk mangfold og sirkulære forretningsmodeller med rettferdige vilkår.