Naturens mangfoldighed af arter er stor, og det kræver både viden og erfaring at registrere og overvåge særlige naturtyper og arter. I WSP er vi eksperter i biodiversitet, og vores fagfolk er specialister indenfor alt lige fra planter, fugle og vandløbsinsekter til sommerfugle, biller og flagermus.


bnr-skjoldungernesland

Lys Skivevandkalv ved Skærsø

bnr-biodiversitetsplan-for-odense-kommune

Sjælden ENGPERLEMORSOMMERFUGL, Biodiversitetsplan for Odense KOmmune