Letbaner

WSP fremmer letbaneprojekter, da vi mener, at det kommer til at blive en integreret del af fremtidens byer.

Københavns Letbane

Hovedstadens letbane

Odense Letbane

ODENSE LETBANE

WSP har mange års erfaring med letbanesystemer i Danmark og udland

Vi arbejder i øjeblikket både på Odense Letbane og Hovedstadens Letbane, men vi har også været en del af stort set alle letbaneprojekter USA, Australien og UK, og vi har derfor adgang til international erfaring, som vi kan trække på her i Danmark. Vi arbejdede blandt andet på Manchester Metrolink i UK og letbanen i Los Angeles samt udvidelsen af letbanen i New Orleans i USA. Vi har derudover arbejdet med letbaner i UAE og i Canada, og har været en del af flere projekter i Sverige, herunder det store letbaneprojekt i Stockholm.

Man forventer, at Stockholms Letbane vil transportere 63.000 passagerer om dagen. Det er samtidig en bæredygtig løsning, som passer til området. Letbanen kommer til at køre gennem Norra Djurgårdsstaden, som er Stockholms store byudviklingsprojekt.

WSP leverede forprojektering og hovedprojektering for hele linjen inklusiv ni stoppesteder.

WSP ydede desuden følgende tjenesteydelser:

 • Vejprojektering
 • Landskabsarkitektur
 • Geoteknik
 • Byggemodning
 • Opmåling og kortlægning
 • Kabelføring
 • Akustik
 • Trafikanalyser
 • Vand og kloakker
 • VVM
 • Risikovurdering
 • Sikkerhed
 • 3D-modeller
 • Omkostningsvurderinger
 • Projektledelse   

 Vi etablerede et tværfagligt team af erfarne ingeniører, arkitekter, byplanlæggere, trafik og byggeplanlæggere, økonomer og miljøeksperter, der sammen udarbejdede en klar strategi for risikominimering og levering. 

Tramway City

TRAMWAY CITY I STOCKHOLM