Klimaet er i forandring og der kommer flere ekstreme vejrbegivenheder. I Danmark optræder skybrud mere hyppigt og vi kan forvente flere kraftige skybrud fremover. De store regnmængder oversvømmer bydele, vores bygninger og især kældrene. Vandskaderne giver store skader på inventar, løsøre og på selve bygningerne og koster store summer til udbedring, renovering og i stigende forsikringspræmier.