Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe Park

Som en del af spildevandsplanlægningen i Gladsaxe Kommune har der været behov for at reducere tilførslen af regnvand til kommunens kloaksystem så meget som muligt. Derfor har kommunen og forsyningsselskabet Novafos sat fokus på håndteringen af store vandmængder fra kraftige regnskyl.

Beliggenhed

  • Gladsaxe, Danmark

Kunde

  • Novafos

Status

  • 2013-2019

Rolle

  • Totalrådgiver
img-Hoejegladsaxe1

Pumpestation ved bassin 1

img-Hoejegladsaxe2

Bassin 1