Byudviklingen Balle Bygade - Silkeborg Kommune

Balle Bygade er et nyt boligområde planlagt og designet med udgangspunkt i bæredygtighed og grønne områder, hvor der gives plads til naturen, lokal regnvandshåndtering og det liv, som skal leves mellem husene.

WSP har med Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning som bygherre været rådgiver på planlægning, landskabsarkitektur og byggemodning i alle projektets dele. Projektet er i 2021 i udførelsesfasen.

Beliggenhed

  • Silkeborg, Danmark

Kunde

  • Silkeborg Kommune & Silkeborg Forsyning

Status

  • 2018-2020

Rolle

  • Totalrådgiver, hovedentreprise
Areal Ha
4 4
Antal matrikler
19 19