Informatik

WSP Informatik udvikler digitale løsninger, der hjælper med at skabe overblik over ressourcer, værdier, økonomi og fremtidige opgaver. Det kan være alt fra værktøjer, der anvendes til sagsbehandling i kommunerne, til ledningsregistrering i forsyningerne. Ude i kommunerne er vi blandt andet kendt som Danmarks førende leverandør af GIS-løsninger til vand og spildevandsforsyninger. 

DanDasGraf

DanDasGraf er det foretrukne produkt til afløbsregistrering blandt danske spildevandsforsyninger, og er udviklet specifikt til håndtering, præsentation og analyse af afløbssystemer.

Læs mere

DanVandGraf

Med DanVandGraf sikrer I en valid registrering af jeres ledningsdata baseret på den nationale datamodel standard - DANVAND model.

Læs mere
thn-GRAF

VarmeGraf

VarmeGraf er opbygget omkring en brugervenlig og grafisk brugerflade, som sikrer effektiv udveksling af data med andre systemer.

thn-GRAF

ElGraf

ElGraf er opbygget omkring en brugervenlig og grafisk brugerflade, som sikrer effektiv udveksling af data med andre systemer.

uGraph Water

uGraph Water skaber og vedligeholder vandforsyningsdata af høj kvalitet.

Læs mere

uGraph WasteWater

uGraph WasteWater behandler informationer om ledningsnettets tilstand, vedligeholder afløbsdata, fastholder en høj datakvalitet samt sikrer korrekt registrering af ledningsnettet.

Læs mere

ProjekteringsGraf

ProjekteringsGraf automatiserer projekteringen af anlægsprojekter.

Læs mere

Orbi INSIGHT GIS

En cloud-løsning forberedt for anvendelse på tablets, som effektiviserer udstillingen af relevant GIS-data til medarbejderne på farten.

Læs mere

Orbi LER

En automatiseret løsning til udlevering af ledningsoplysninger, som skaber overblik og letter administrationen.

Læs mere

Field Registration

En webbaseret GIS løsning til registrering af data og oprettelse af arbejdsopgaver.

Læs mere

NetGIS

Et modulopbygget WebGIS-produkt til sagsbehandling, der sikrer, at sagsbehandlere har adgang til relevante data og er fuldt integreret med organisationens øvrige IT.

Læs mere

NetGIS Drift

Et webbaseret GIS-system, som bruges til registrering og visning af kommunens grønne områder, veje and andre områder.

Læs mere

uGraph Water Abstraction

Teknologi til vandindvinding, som hjælper med at reducere energiforbruget markant, minimerer omkostningerne og sikrer vandkvaliteten.

Læs mere

Spildevandsplaner - OPUS

Effektive produkter til håndtering og planlægning af kommunens spildevand, som sikrer at spildevandsdata kun skal registreres og opdateres ét sted.

Læs mere

Vandløb

Velafprøvede og brugervenlige it-produkter til administration af vandløb i kommunen.

Læs mere

DIVA

DIVA er det oplagte produkt til at værdifastsætte forsyningens aktiver.

Læs mere

Teamet

Alan Nissen
Afdelingschef, Informatik
Danmark
Send e-mail
Dan O. Kiilerich
Salgschef, Informatik
Danmark
Send e-mail