Klimatilpasning og byudvikling

Vi lever i en tid, hvor vi må tage ansvar for at skabe bæredygtige løsninger til vores samfund. Urbanisering, befolkningstilvækst og klimaforandringer skaber sammen nye udfordringer for vores samfund og i WSP tager vi ansvar og bidrager med vores viden og ekspertise indenfor bæredygtighed, byudvikling og klimatilpasning. 
 

Lokale løsninger på globale udfordringer

Kompleksiteten er stor. Byerne vokser, behovet for boliger er stort, klimaet er i forandring og voldsomme vejrfænomener som fx skybrud og stigende grundvand øger presset på byerne. Samtidigt er der stadigt øgede krav om mindre udledning af fx CO2 og at skabe grønne rekreative områder til gavn for både mennesker og dyr frem for at skade miljø og natur. 

Vi hjælper kunder fra alle sektorer med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og udarbejde innovative løsninger, som tager højde for de fremtidige udfordringer vi som samfund står overfor. Vi favner bredt og rådgiver i bæredygtighed i alle faser af et projekt fra først idéoplæg til optimering af eksisterende løsninger og kan fx med vores dialogværktøj Mylius hjælpe med at sætte retning på offentlige og private virksomheders arbejde med FNs verdensmål og løbende opfølgning heraf.

Vores eksperter er førende indenfor deres felt og giver stor mulighed for at indtænke bæredygtighed i en lokal og urban kontekst. Vi arbejder aktivt med borgerinddragelse og nærdemokrati og kan her være med til at skabe merværdi og forankring i projekter indenfor bæredygtighed, klimatilpasning og byudvikling. Vi indgår i samarbejde på tværs af virksomheder og sektorer og har gennem mange år rådgivet om innovative løsninger indenfor klimatilpasning og vandhåndtering i Danmark  - blandt andet derfor er vi en af landets førende indenfor lokal afledning af regnvand (LAR),  ligesom vores landskabsarkitekter har stor erfaring med både natur og urbane miljøer.

I WSP arbejder vi både lokalt og globalt med kunder over hele verden og hjælper med at omsætte vores kunders målsætninger, viden og indsigt til konkrete løsninger og projekter. Vi arbejder med innovative strategier og forretningsmodeller og ønsker at skabe bæredygtige løsninger, der giver størst værdi for den enkelte kunde og samfundet.


Teamet

Lars Sloth
Divisionsdirektør, Earth & Environment
Danmark
Send e-mail
Rasmus Walter
Divisionsdirektør, Transport & Infrastructure
Danmark
Send e-mail
Carsten Rosted Petersen
Afdelingschef, Klimatilpasning og Byudvikling
Danmark
Send e-mail
Peter Bornhardt
Afdelingschef, Klimatilpasning og Byudvikling Vest / Forsyning og Anlægsteknik
Danmark
Send e-mail
Jacob Larsen
Afdelingschef, Forsyning og Anlægsteknik
Danmark
Send e-mail
Martin Hareskov
Afdelingschef, Forsyning og Anlægsteknik, Aalborg
Danmark
Send e-mail