Forurenede grunde er både en økonomisk og praktisk udfordring, der stiller store krav til planlægning og håndtering. WSP har arbejdet med jordforurening gennem mere end tre årtier, og vores eksperter er derfor erfarne rådgivere, som hjælper både offentlige myndigheder, private virksomheder og grundejere med håndtering af forurenet jord.

Vi undersøger og udvikler forurenede grunde og varetager processen fra start til slut

Forurenede grunde er både en økonomisk og praktisk udfordring, der stiller store krav til planlægning og håndtering. Uanset om det drejer sig om køb, salg eller udvikling af en grund, er det afgørende at få forureningens omfang afklaret. Herudfra kan vi lægge en plan for, hvad der skal til, for at grunden bliver brugbar inden for rammerne af både bygherrens økonomi og myndighedernes krav, så den ikke længere udgør en risiko for indeklima, ophold på arealet og miljøet. Vi arbejder også med at sikre grundvandet mod forurening således, at der kan tages de rigtige foranstaltninger med henblik på at bevare grundvandsressourcen og de aktuelle og kommende vandindvindinger. WSP har vi arbejdet med jordforurening gennem mere end tre årtier, og vi råder over nogle af branchens dygtigste og mest innovative eksperter på området. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med myndighederne, der sikrer, at projekter og godkendelser kommer hurtigt og effektivt igennem. På den måde undgår vi unødige og dyre forsinkelser og sikrer, at projektet kan gennemføres inden for den planlagte økonomi, tidsplan og kvalitet.

Vi arbejder ud fra en kreativ og dialogbaseret tilgang, hvor vi konstant søger nye tilgange og finder løsninger, der er skræddersyet til det enkelte projekt, og vores eksperter hjælper med alle typer af rådgivnings- og konsulentydelser inden for jordforurening og miljøforhold fra miljømæssig due diligence og forureningsundersøgelser til risikovurderinger og oprensning.

 

Forureningshund

Jordforurening