WSP hjælper kommuner, stat og private med at forbedre vandløb, søer og tørre naturtyper, så områderne bliver bedre levesteder for dyr og planter, samt bidrager til en alsidig og mangfoldig natur - også for kommende generationer.

Naturgenopretning