Køge Bugt Marine Park

Køge Bugt står overfor en forringet biodiversitet efter flere års udledning af spildevand, stenfiskeri og råstofvinding, hvilket har haft store konsekvenser for det naturlige økosystem og miljøet. Nu får Køge Bugt nyt stenrev, betonrev, formidlingsrev, fiskehoteller, biohuts samt biogene rev, der skal genoprette biodiversiteten, højne kvaliteten af havmiljøet og sikre et fremtidigt sundt økosystem i Køge Bugt.

IMG-KogeBugt

Køge Marina