Grødeskæring i små danske vandløb

Grødeskæring har været brugt gennem århundreder, men i et nyt forskningsprojekt skabes der for første gang databaseret evidens for effekterne af grødeskæring.