I WSP går vi op i havmiljøet, og det er vigtigt for os, at offshore projekter ikke gør skade på de marine levesteder og fauna. Vi bistår havbrugere, fiskere, privat virksomheder, interesseorganisationer, kommuner og statslige myndigheder med miljøvurderinger (VVM) og miljøkonsekvensvurderinger på det marine område, og vores eksperter har stor faglig viden om marine naturtyper, havpattedyr, fisk og marin bundfauna.

cnt-aarhushavn

Muslinger renser vandet i århus Havn

img-muslinger-blue-baltic-growth