Muslinger i Aarhus Havn

I Aarhus renser muslinger vandet for både bakterier og alger og sikrer dermed vandkvaliteten i byens rekreative marine områder.


Kunde

  • Aarhus Kommune

Status

  • 2017-2018
cnt-aarhushavn
Det er et spændende udviklingsprojekt. som vi har kørt. Under de rette betingelser renser mulingerne vandet effektivt, gør vandet klart og fjerner alger. De fjerner desværre ikke helt tilstrækkeligt e-coli-bakterier til, at de kan sikre badevandskvalitet i havnen.
Simon Grünfeldt Afdelingschef i Aarhus Kommune