Spildevand føres fra Hundested til Melby

I et større forsyningsprojekt har Halsnæs Forsyning omlagt Hundested Renseanlæg til en pumpestation, og en 13 km. lang transportledning fører nu spildevandet videre til Melby Renseanlæg.

Beliggenhed

  • Hundested og Melby, Danmark

Kunde

  • Halsnæs Forsyning

Status

  • 2015-2018
I forbindelse med rådgiver udbud i 2015, var det specielt vigtig at finde en rådgiver der både er kompetent og robust. Dette fandt vi med WSP, vi kunne derfor med WSP som samarbejdspartner gennemføre projektet indenfor den valgte tid og økonomi. WSP bidrog under hele forløbet med gode ideer og sparring.
Anders Abildgaard Leder af plan og projekt, Halsnæs Forsyning