Byen til vandet - klimatilpasset byudvikling i Randers

En vision for en by der vil dyrke synergien mellem byudvikling, klimatilpasning og infrastruktur.

Randers Kommune har en storstilet vision om at binde Randers By sammen med Gudenåen og fjorden. Dette skal afhjælpe trængselsproblemerne i midtbyen og bidrage til klimatilpasningen af Randers, som er truet af oversvømmelser under skybrud og stormflod. WSP har bistået med rådgivning lige fra de første forundersøgelser i 2013 til udførelse af de første konkrete anlægsprojekter som vil pågå de kommende år.Beliggenhed

  • Randers, Danmark

Kunde

  • Randers Kommune

Arkitekt

  • C. F. MØLLER

Status

  • 2013-pågår

Rolle

  • Bygherrerådgivere på Justesens Plæne og Brotoften
IMG-Justesens-Plne
IMG-Justesens-Plne-2
IMG-brotofte-1
IMG-brotofte-2