Råstoffer

I WSP er vi med til at sikre forsyningen af råstoffer til det danske samfund og vi arbejder med råstoffer både til havs og på land. Vi rådgiver myndigheder og råstofindustri om en bæredygtig udnyttelse af råstoffer og har stor ekspertise i forvaltning af råstofområdet og kortlægning og planlægning af råstoffernes udnyttelse.